Ghế đứng

ghế đứng

Ngồi chủ động là ngồi nhưng luôn di chuyển với các mẫu ghế đứng của HomeDo giúp máu lưu thông tốt và giữ cho tâm trí luôn tập trung giúp bạn phát huy hết khả năng của mình trong công việc và còn hơn thế nữa. Các mẫu ghế đứng kết hợp với bàn đứng cố định của HomeDo tạo nên bộ sản phẩm tuyệt với cho không gian đứng làm việc, có thể kết hợp với bàn họp đứng cho không gian thực sự sáng tạo và năng động hơn.